top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Valokuvaus Eevi Siniketo, y-tunnus 3291403-4

Hissikatu 4, 33900 Tampere

2. Yhteyshenkilö

Eevi Siniketo, 0409129257, valokuvaus@eevisiniketo.com

3. Rekisterin nimi

Valokuvaus Eevi Sinikedon asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri, valokuvat.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Valokuvaus Eevi Siniketo käyttää henkilötietoja ja yhteystietoja asiakassuhteiden ylläpitoon, yhteydenpitoon, laskutukseen, markkinointiin, kuvauspalveluiden tilaamiseen ja tuottamiseen. Henkilö- tai yhteystietoja ei julkaista, ellei toisin sovita ja kysytä tähän suostumus asiakkaalta. Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat nimi, puhelinnumero, sähköposti, tiedot tilatuista palveluista ja mahdollisista muutoksista, laskutustiedot ja palveluun liittyviä muita tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilö- tai yhteystietoja tai valokuvia ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman erillistä sopimusta. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää kolmannen osapuolen palveluita (esimerkiksi sähköinen online-galleria) osana kuvapalveluiden toimittamista. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja käsittelee ainoastaan rekisterinpitäjä (Eevi Siniketo). Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti (palomuurit, salasanat). 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojensa poistamista ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. 

10. Henkilötietojen ja yhteystietojen säilytysaika

Tietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja säilytetään toistaiseksi kuvauspalveluista tiedottamiseen ja asiakkuuden hoitamiseen, ellei asiakas pyydä tietojen poistoa. Tietoja säilytetään myös kirjanpidollisissa lain vaatimissa tarkoituksissa. 

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 

Laatimispäivä 26.01.2022

bottom of page